Plåtslageri

Vi utför alla arbeten inom plåtslageri;
Bandtäckning, vindskivor, skorstenar, takfotsrännor, rörtärningar, ventilationshuvar och Inplåtning av fönster samt fönsterbleck.
Plåtning av takkupor och homeja kupor.
Vi har kunskap och arbetar med alla material, även koppar och zink.