Takarbeten

Byte av takbeklädnad så som takpannor, papp och plåt.
I samband med takrenoveringar byter vi även fönster.